Om Oss

Om oss på HM-Bojs Kennel   

Hej, vi heter Kerstin och Affe Svensson. Vi bor på Sturkö i Karlskrona skärgård.

Henrik Mattisson- Boj var Kerstins farfars far och var den sista båtsmannen som hette Boj. Han var dessutom den första att bo i huset på den plats det står idag. Därav namnet på kenneln, HM-Bojs kennel.

Våra hundar är trygga och vänliga. De är även vana vid barn och tycker dessa är roliga och lekfulla.

Vi har gått valpkurs och lydnadskurs. Agilitykurser har vi båda gått på med Bella, Kassie och Otto. Kerstin är också utbildad till agilityinstruktör och håller kurser på Karlskrona brukshundklubb.

Vår kennel startade i juni 2008, men våra första hundar har vi haft sedan 2004.

Vår målsättning är att avla fram fysiskt och mentalt friska hundar som lämpar sig väl både som sällskapshundar och jakthundar. De ska vara rastypiska och motsvara dom krav som ställs på hundar i vårt moderna samhälle. Med andra ord, bli friska, trevliga familjehundar som kan tränas både i jakt och i olika hundsporter.

Hey, we named Kerstin and Affe Svensson. We live on Sturkö in Karlskrona archipelago .

Henrik Mattisson - Boj was Kerstin's grandfather and was the last boatman named Boj . He was also the first to live in the house at the place it is today. Hence the name of the kennel , HM Bojs kennel.

Our dogs are safe and friendly. They are also used to children and think they are fun and playful .

We have gone a puppy class and obedience . Agility courses , we have both gone on with Bella , Kassie and Otto . Kerstin is also trained for agility instructor andl hold courses at Karlskrona brukshundklubb .

Our kennel began in June 2008 , but our first dogs we have had since 2004.

Our goal is to breed physically and mentally healthy dogs that are suitable both as pets and hunting dogs. They should be breed typical and correspond judgment required of dogs in our modern society . In other words , become healthy , nice family dogs that can be trained both in hunting and in various dog sports.

Bella och Kerstin har gått flera agillitykurser och tävlar aktivt. Bella kan tävla i klass två i både agilityklass och hoppklass men är tyvärr för gamal, så 2017 blev hennes sista tävlingsår. Bella är tagen ur avel pga att hon fått fem valpkullar och dessutom av ålder

Affe och Kassi har också gått flera agilitykurser och har också tävlat officiellt. De har tävlat i klass två i både hopp som agilityklass. Hon var tagen ur avel eftersom hon fått fem valpkullar och Kassie såldes den 30 maj 2014. 

Otto är vår hanne och vi hoppas han älskar agility. Det är Kerstin som tävlar med Otto, även om Affe hoppar in ibland. De tävlar i klass 3 i både agility och hoppklass. Otto samäger vi med Stjärnlidens kennel. 

Bibbi är första hund ute på foder. Bibbi bor hos Kristian i Karlskrona. Vi har inte tagit några valpkullar på Bibbi och nu ägs hon av Kristian helt, där hon fått en valpkull

Channie är vår första egenuppfödda avelstik och vi hoppas hon får många utmärkelser. Hon bor hos oss. Channie tävlar i agility, hon är i klass 2.Channie har fått sin femte och sista valpkull 20180825 och är därmed tagen ur avel

Sally har vi sålt med bibehållen avelsrätt. Hon har kommit tillbaka till oss och fått en valpkull 30 juni 2015. Sally är numera såld och bor i Gråbo.

Fiffi är vår nästa avels tik. Hon bor kvar hos oss och vi hoppas hon får många bra meriter genom åren.Hon har börjat tävla agility men inga bra resultat ännu.Hon har fått två valpkullar än så länge. 

 

Stella har vi sålt på helfoder och hoppas därmed att hon kommer tillbaka till oss för två valpkullar. Vi hoppas hon får många fina meriter genom åren

 

Isa har vi sålt med bibehållen avelsrätt. Hon bor numera i Alvesta och vi hoppas hon kommer tillbaka för en valpkull

 

Jackie hoppas vi mycket på som vår egen avelstik. Hon bor alltså kvar hos oss.

 

Marvin är en trevlig liten herre som vi samäger med Ell-Ells kennel. Vi hoppas de ställer ut honom så han får fina resultat.

 

Liza har vi sålt på helfoder och hoppas att hon kommer tillbaka till oss för två valpkullar. Mussli är släthårig. Hon är flyttar till Stjärnlidens kennel och om allt går bra fortsätter hon som avelstik där

Vi ställer våra hundar på utställningar och har därigenom fått ett antal förstaklasspriser, CK och reserv CACIB.

I avel använder vi enbart förstaklasshannar.

Se mer om våra hundar på grå fliken under "våra hundar"

Bella and Kerstin 's been several agillitykurser and compete actively . Bella competes in class two in both agility class and jumping class . She is now to old for agility, her last competision was in 2017

Affe and Kassi has also been frequently agility courses and also compete officially . They have competed in class two both hope and agility class.

Kassie was sold on 30 May 2014.

 

Otto is our male and we hope he will do well in agility. It's Kerstin competing with Otto , although Affe jump in sometimes . They compete in class 3 in both agility and jumping class. Otto co-owned, we Stjärnlidenskennel

Bibbi is first dog out to feed. Bibbi lives with Kristian in Karlskrona. We have not taken any litters at Bibbi and now she is owned by Kristian completely.

Channie is our first homebred breeding bitch and we hope she gets many awards. She lives with us. Channie is compete in agility, in clas 2

Channie had her last litter 2018-08-25

Sally , we have sold with retained breeding rights . She had come back for a litter 30 june 2015. Sally is now owned by Jenny and lives in Gråbo.

Fiffi is our next breeding bitch. She lives with us and we hope she gets a lot of good merit through the years. She has begun to compete in agility.

 

Stella, we have sold with retained breeding rights . She will come back for two litter and we hope fore the best.

 

Isa , we have sold with retaind breeding rights. She will come back for a litter 2018. She has begun to compete in agility, with her other owner

 

Jackie we hope will be our next breeding bitch and get some awards

 

Marwin, we co-owned, we Ell-Ell´s kennel and we hope he will have manny awards.

 

Liza we have sold with retaind breeding rights. We hope she will come back for two litter. She will lived in Stjärnlidens kennel.

We put our dogs at shows and has thus received a number of first class rates, CK and CACIB.

In breeding we use only first class males.

 

See more about our dogs on the gray tab under "våra hundar"

HM-Bojs Coco Chanell "Channie".

Bästa merit: Excellent med CK

Se mer här

Vi på kenneln:

 Stjärnlidens Jack Bella Notte "Bella" med kennelägare Kerstin

Kennelägare Affe med HM-Bojs Fortuna "Fiffi".

Vår hane Stjärnlidens Jack Othello "Otto".

Bästa merit: Excellent med CK

Otto är klar för parning av lämplig tik.

Se mer här

Vår avelshane

Ell-Ells Ace of Hearts

"Marvin"

Bästa merit:

Excellent med CK, reserv Cert

Se mer HÄR

Vår avelstik HM-Bojs Fortuna

"Fiffi"

Bästa merrit: Excellent med CK

Se mer här

Vår blivande avelstik på foder

HM-bojs Honey

Excellent i Ronneby 2016

"Stella"

Se mer HÄR

Vår blivande avelstik

HM-Bojs jaquline

"Jackie"

Bästa merrit: Excellent med CK

Se mer HÄR

 

Vår släthåriga tik på foder,

HM-Bojs Miss Lee

"Liza"

Se mer HÄR